روسی

نسخه ی نمایشی رایگان!

سرمایه شما در معرض خطر است

پاداش سپرده 20%

معاملات CFD و گزینه های فارکس شامل ریسک است و ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه شما شود